بوی بهار

 

سلام

  بوی باران و٬ بوی سبزه ٬ بوی خاک

             شاخه های شسته ٬ باران خورده٬ پاک

                                      آسمان آبی و ابر سفيد

                                                     برگهای سبز بيد

                                                       نرم نرمک می رسد اينک بهار

                                                                         خوش به حال روزگار

                                                                                   (فريدون مشيری)

/ 0 نظر / 9 بازدید