کوره امتحان

سلام

با خودم فکر می کردم که خداوند چه قلب های بزرگی خلق کرده و به بعضی از بندگانش عطا نموده .

و به چه بندگانی  توفيق داشتن چنين قلبهای را عطا فرموده ! ( قدر زر زرگر شناسد٬ قدر گوهر گوهری)

ولی چرا ؟

برای اين بندگان خالص و ... مصيبت های عظيم؟

نمی دانم !

خدايی که به همه چيز آگاه است و توان آنها را می شناسد پس چرا ؟  آزمايش !!

نکنه به ما ميخواهد بفهماند که بندگان خاصش چقدر محکم اند .

شايد هم با اين آزمايشها می خواهد به خودشان ثابت کند که چه قلب بزرگی دارند .

و يا کوره را داغ تر می کند تا ...

ياد دوران کودکی افتادم که به تماشای آهنگرانی می رفتيم که در فصل کشاورزی به روستای مان می آمدند تا وسايل کار کشاورزان را بسازند٬ برايمان جای تعجب داشت که آهن را بارها و بارها در کوره داغ می کردند و بعد در آب سرد فرو می بردند .

در مدرسه از معلم کلاسمان پرسيديم که چرا چنين می کنند ؟ می گفت اين عمل را می گويند آبديده کردن آهن . با اين کار آهن محکمتر می شود.

و در ادامه توضيح داد که آدمها هم آبديده می شوند ٬ تجربه (شکست ها ٬ تلخی ها و ...) انسان را آبديده می کند.

يکی از دوستان که قلب خيلی بزرگی داره در روز عيد غدير در اوج شادی عشق به ولايت امير مومنان روزگار کوره را برايش داغ کرد و زن و فرزند بزرگش را از او گرفت و خودش را با يک بچه پنج ساله راهی بيمارستان کرد .

 و او نه برای ذهن خود بلکه برای بچه پنج ساله اش ٬ که مامان ميخواد دنبال

 پاسخ بگردد .

مامان مياد.

داداش مياد.

و...

تا عميق تر حس کند  علی را در مرگ فاطمه .

غربت علی چيه ؟

 

الله اکبر

خدايا ما را توان تحمل امتحان نيست.

خدايا پس ما را امتحان مکن.

و خدايا ما را تحمل عدلت نيست با ما به جودت معامله کن.

وخدايا به ما به بهانه بده ٬ نه به بهاء .

                                            چون ما بهايی نداريم.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید