بازی و زندگی

سلام

می گویند کودکان در بازی قوائد زندگی را یاد می گیرند و تمرین زندگی کردن را انجام می دهند ولی نمی دانم  که چرا ؟

 با اینکه در بازی گرگم به هوا دوست نداشتیم گرگ باشیم در زندگی نقش گرگ را بهتر اجرا می کنیم.

/ 3 نظر / 13 بازدید
نازلی

ما همه از یک قبیله بی چتریم فقط لهجه هایمان ما را به غربت جاده ها برده است و در ماه ترین ایستگاه زمین وگریه های بزرگ: می خواهم راه بروم .سوت بزنم .دور شوم کمی از این صندلی های پر دود کمی از این همه چشم ها وعینک های سیاه می خواهم در ماه ترین ایستگاه زمین در محرم ترین ساعات ماه گریه کنم !.

جعفری

سلام سوال خوبيست وظاهر آن ساده است ولی به واقع پاسخ آن خيلی مشکل ميباشد.ومن سوال ديگری که شايدکسی پاسخ آن رابه راحتی بگويد می پرسم:چرا اکثر کودکان دوست دارند بزرگسال باشند ؟وبزرگسالان دوست دارند به دوران کودکی برگردند؟

حسنی

نمی دانی چرا