يا علی

سلام

 

اين علي كيست كه شفيع روز جزاست.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اين علي كيست كه كشتي نجات انسان است.

 

اين علي كيست كه به هنگام عبادت خدا را مي ديد.

 

اين علي كيست كه به هنگام وضو مي لرزيد.

 

اين علي كيست كه پدر يتيمان است.

 

اين علي كيست كه اشك را از رخسار يتيمان مي زدود.

 

اين علي كيست كه طاقت ديدن گريه يتيم را نداشت.

 

اين علي كيست كه دوستي با او سر لوحه عمل مومن در روز قيامت

 

 است.

 

اين علي كيست كه عبور از صراط ، منوط به اجازه اوست.

 

اين علي كيست كه محبت و دوستي او، محو كننده گناهان است.

 

اين علي كيست كه نورش در دنيا و برزخ و قيامت پرتو افشاني مي كند.

 

اين علي كيست كه دوستي اش ايمان ، و دشمني با او نفاق است.

 

اين علي كيست كه با حق است و حق با اوست.

 

اين علي كيست كه ذكر نام او عبادت است.

 

اين علي كيست كه محبوب دل ها و معشوق انسان هاست.

 

اين علي كيست كه محبت او در دل ها جاويدان است .

 

اين علي كيست كه خانه خدا زادگاه اوست .

 

اين علي كيست كه محراب عبادت محل شهادت اوست .

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید