افتخار

 

     سلام

         فقط ميتونم تبريک بگم کسب رتبه های اول رشته هنر و علوم تجربی

        کنکور را توسط

        خواهر پريسا يوسف پور قصاب رتبه اول علوم تجربی از بابل  

        خواهر فيروزه شهسوارانی رتبه اول هنر از ساری

       

/ 0 نظر / 16 بازدید