سالی که گذشت

سلام
خيلي وقتها وقتي تاريخ را مرور مي کنيم احساس مي کنيم که جاي ما خالي بود ،

 يا وقتي زيارت عاشورا مي خوانيم با غرور و هيبت مي گيم اي کاش ما بوديم .

 ولي وقت کرديم که ببينيم  اين ده بيست سي سالي که بوديم را چگونه سر کرديم ،

 آيا ديديم که خيلي از زمان تاريخ را که ما در آن بوديم و به نظر ما کوتاه بوده يا اصلا به

حساب تاريخ نياورديم٬ تاريخي ثبت شد که حاضر بوديم ولي اثري از ما را نمي توان

 يافت و حالا بايد بگوييم که اي کاش نبوديم و يا بگوييم حيف که گذشت .

شايد بفرماييد که حالا دم عيدي اين چه حرفيه که مي زني بله خودم هم نمي دانم

 ولي وقتي اين آخر سالي هر چه حساب و کتاب مي کنم در ذهنم حيف و اي کاش

 دور مي زنه چه جوري وارد سال جديد بشم که شهامت بررسي گذشته را ندارم .

و شايد به همين خاطر هم باشه که بيشتر مايل هستيم که در مورد تاريخ گذشته گان صحبت بشه

 تا در مورد تاريخ معاصر.


    روزگاران بگذرد بسيار بعد از ما که از ما   

                                     يک نشان در کهنه بازار جهان پيدا نباشد

                                                                             (نجوا کاشاني)


ولي خوب هر چه بود گذشت حالا بهتره يه بررسي داشته باشيم و درس بگيريم

براي آينده و اگر کوتاهي بوده هم اين آخر سالي يه تسويه هم با خداي

که با يه ذره التماس همه چيه را مي بخشه داشته باشيم .

البته يه کمي هم هست که خدا گفته حق من نيست که ببخشم که

الحمدالله سنت ما ايراني ها در نوروز اون را هم حل مي کنه و اون ديد و

 بازديد سال نو هست که همه کدورت ها و دلتنگي ها را ميشه با يه صله

رحم پاک کرد.

 


اميدوارم که سال نکويي را آغاز کنيد و مي خوام که موقع دعا منو فراموش نکنيد

                                          سال خوبی را برای شما آرزو ميکنم.

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
پرتوبخش

سلام بر نوروزوبر شما که از نوروزيانيد.سال جديد راتبريک می گويم .ارزومندم نوروزاين يادگارکهن ديار ما ايران هماره چون جوانه های بهاری دردل های ما زنده بماند.تا به مدد اين عشق بهاروجودمان رابا تابستانی که در راه است و پاييزی که مشتاقانه مي ايد وتا زمستانی که صبوری می کند ونيزمی ايد ديگرسال وسال های ديگر پيونددهيم تابهاری ديگرمتولد شود.