بهار ۸۴

سلام

اين هم فروردين ۸۴ لنگر

langar - لنگر- بهار 84

لنگر - بهار 84

/ 2 نظر / 9 بازدید
پرتوبخش

سلام.لذت بردم.ما بايد از خدا ممنون باشيم.طبيعت هميشه دوست داشتني است به شرطي كه از آن درس بيا موزيم.از اينكه نمي توانم پيش از طلوعّ ، آمدن آفتاب را به تماشا بنشينم متاسفم . .سهراب راست گفت :دلم مي خواهد. ..بدوم تا ته دشت ،بروم تا سر كوه.

آموزگار شيرين بيان

عكس ها را ديدم بسيار جالب بود با توجه به اينكه سخني نفرمودي عكسها خودشان خيلي حرفها دارند الله جميل ويحب الجمال انشا ء الله هميشه در زيبايي به روي شما باز باشد و بهاري باشيد در ضمن به من هم سر بزن مطالب تازه اي دارم كه اميد وارم راهنماييم كنيد