بدون شرح

سلام

در کمتر از یک ماه

تغییر وزیر نفت

          تغییر وزیر صنایع

                   استعفای رییس سازمان حسابرسی

                             تغییر معاون سیاسی وزارت کشور

شاید تا شروع انتخابات ....

/ 1 نظر / 13 بازدید
سيد مجيد مير شفيعي

سلام ازتهیه این وبلاگ تقدیر وتشکر بعمل می ايد(از ديارهميشه)