شناخت

سلام

ماه رمضان فرصتی است که آدم در مورد خودش و خدایش فکر کنه.

مدعو باید از نگاه دعوت کننده خیلی مهم باشه که دعوتش می کند در یک ضیافت.

با همین معرفت اندک ما، دعوت کننده خیلی بزرگه، آنقدر بزرگ هست که نمیشه به هیچ چیزی تشبیه اش کرد.

دعوت کننده به این بزرگی برای ضیافتش ما را انتخاب کرد،!

چقدر با اهمیت هستیم!

قدر خودمان را بدانیم،

و در این ضیافت بهتراست که تلاش بیشتری کنیم تا خودمان را بشناسیم ،

 شاید که عظمت دعوت کننده  را بتوانیم تصور کنیم.

/ 0 نظر / 10 بازدید