مقابله با مشکل

سلام

آن لندرز می گويد :

                    آنگاه که مشکل در زندگی روی می نمايد ٬ سر خود را بالا گرفته ٬ 

                    مستقيم در ديدگانش بنگريد و بگوييد من از تو بزرگتر خواهم شد ٬

                         تو نمی توانی مرا مغلوب کنی .

برای اينکه بتوانيد با قدرت و راحت برمشکل غلبه کنيد نياز هست که اميدوار باشيد و توانايی اميدوار بودن را در خود تقويت کنيد و هميشه من می توانم را با خود مرور کنيد.

و تلاش کنيد برای داشتن احساس خوب در باره خود ( اعتماد به نفس) ٬ البته بزرگترين نشانه بلوغ فکری اين است که به نقطه ای در زندگی برسيم که خودمان را با نقاط ضعف و قدرت خويش در آغوش گرفته و از همه آنچه داريم قدر دان باشيم.

و اينکه دقت کنيم که نگران نباشيم ٬

معروف است که نگرانی هرگز فردا را از درد و رنج نمی رهاند بلکه فقط امروز را از شادی اش محروم می کند.

هيچ چيز با ارزش تر از امروز نيست. چون معلوم نيست فردايی در کار باشد . شايد هم به همين دليل می گويند کار امروز را به فردا مگذار.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید