تجليل

سلام

شب گذشته در مراسم تجلیل از دو نفر از ورزشکاران قهرمان کشور که افتخار

 آفریدند شرکت داشتم  حضور جمعیت در مراسم بیانگر علاقه مندی مردم به

 ورزشکاران بوده است.

این دو ورزشکار نبودند کسانی جز برادر سید رحیم شجاعی لنگری  و

  سرکار خانم سید عطیه  شفیعی لنگری .

جناب آقای سید رحیم (امید) شجاعی لنگری اخیرا قلل آیلندپیک و ....

 رشته کوه هیمالیا را زیر پا گذاشت و افتخار صعود قلل فوق را کسب کرد.

و سرکار خانم سید عطیه شفیعی لنگری هم در مسابقات شمشیربازی

 ترکیه در مقابل شمشیر باز اسراییلی مبارزه اعتقادی و سیاسی نمود و از

 مبارزه در زمین ورزشی خودداری کرد .

من هم بعنوان یک ایرانی ٬ مازندرانی و  لنگری این موفقیت را تبریک عرض

 می کنم.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید