تغيير

سلام

مدت زيادی بود وقت نکردم بنويسم هر چند حرف بسيار بود ولی حال نوشتن نبود .

اين بار هم حال نوشتنم نبود ولی يک جمله از تولستوی را خدمتتان تقديم می کنم .

همه می خواهند بشريت را عوض کنند ٬

دريغا که هيچکس در اين انديشه نيست که خود را عوض کند .

 

/ 0 نظر / 10 بازدید