شعار

سلام

به روز انتخاب نزديک می شويم هر چه راه حل برای اين مملکت بود را شنيديم . هرچه مظلوميت ٬ گرفتاری ٬ نداری و مشکلات مالی بود در کانديداها ديديم و لمس کرديم ولی يک چيز جای سوال دارد و آن اينکه برای برخی از شعارهايی که امروز داده می شود خاتمی بخاطر آنها در حد ارتداد محکوم بود و هزينه های گران و سنگينی پرداخت نمود (اصلاحات - دموکراسی دينی - آزادی ـ جوانان ـ زنان ـ گفتگوی جهانی - مردمسالاری ...) ولی حالا ارزش شده. 

و ديگر اينکه همه اين کانديدا ها با هم جمع شوند احتمال اينکه بتوانند شعار های فقط يکی را عمل کنند شايد نشود. آخ يادم رفت که چند پادشاه در يک اقليم هم نمی گنجند چه برسد که با هم کار کنند .

سرتان را درد نياورم به هر حال برای تعيين سرنوشتمان و ادامه تحقق خواستهايمان  که شعارهای خاتمی  آنها را به نمايش گذاشته با صلابت و بدون ترديد به پای صندوق های رای خواهيم رفت و فرد اصلح تر را انتخاب خواهيم کرد .

همه با هم در بيست و هفتم خرداد در پای صندوق .

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
خاله سارا

سلام...چه عجب يکی ميره رای ميده...من که هر کسو ديدم گفت رای نميده...پيش منن بيا...موفق باشی..