خبر

سلام

در هفته دولت به همت دولت کريمه مرکز تلفن ۲۵۶ شماره ای

 لنگر افتتاح شد .

البته من هم از همه کسانی که برای اين کار تلاش نمودند به

ويژه جناب آقای ساداتی بخشدار پر تلاش و برادر علی قديری

رييس شورای اسلامی چهاردانگه که زحمات زيادی را برای اين

 کار متحمل شده اند  تشکر و قدر دانی می کنم . 

/ 0 نظر / 9 بازدید