سکوت در شکر گزاری !!

سلام

سکوت و عدم بازتاب مناسب و پوشش خبری جشن خود کفايی

 نشان از بی کفايتی درک اين موفقيت نيست؟

 برای تقدير از زحمات کشاورزان و شکر به در گاه خداوند جا داشت

 اگر کل کشور چراغانی می شد .

استقلال و خود کفايی و رسيدگی به امور مردم که داد هميشگی

 محافل و منابر و تجمعات برای ضعيف جلوه دادن خدمات دولت بوده

 چطور از ذهن ها به فراموشی رفت.

وي(رييس جمهور) افزود: همه‌ي اين امور جاي جشن و شادي دارد و آن‌چه به دست آمده براي ملت پس از پيروزي انقلاب اسلامي، پيروزي بزرگ ديگري است. جشن مي‌گيريم؛ زيرا آن‌چه به دست آمده تصادفي و بي‌حساب نيست بلكه حاصل تلاش گسترده‌ي بخش‌هاي مختلف جامعه به‌خصوص كشاورزان است

سال 76 يكي از پربارش‌ترين سالهايي بوده كه در آن، رقم بالايي گندم

 از خارج كشور وارد شده است.

يك كارشناس برجسته كشاورزي در گفت‌وگو با «بازتاب» اظهار داشت:

 به هر حال، وزارت بازرگاني كه تا سال گذشته، مقادير زيادي گندم از

 خارج كشور وارد مي‌كرده، هم‌اكنون اعلام كرده است كه اين رقم را وارد

 نمي‌كنيم و بنابراين، خودكفايي به هر حال يك امر واقعي است. حال آنكه

 در سال 77، با وارد كردن 8/6 ميليون تن، بزرگ‌ترين واردكننده گندم بوديم

 و اكنون در سكوي دوازدهم توليد گندم قرار داريم. 

/ 0 نظر / 10 بازدید