پول

سلام

 شايد کسی به شما يا ديگران گفته باشد که اينقدر دنبال پول نباشيد يا شايد هم شما ديگران

را سفارش کرده باشيد که دنبال پول نباشند.

ولی من برعکس امروز می خواهم شما را سفارش کنم که حتما برای ديدن پول برويد ما اين

همه مدت کار می کرديم و سالها دنبال پول می گشتيم .

اصلا فکر نمی کردم که پول در منطقه کجور از شهرستان نوشهر باشد.

حتما نام روستای کندولوس را شنيديد پول هم يکی ديگر از همين روستاهای زيبای کجور

 است. که عکس زير از اين روستا و اين آلبوم را به شما هديه می کنم.

حتما سری به منطقه کجور بزنيد. 

پول-کجور-نوشهر-خرداد85

/ 0 نظر / 10 بازدید