زيارت

سلام

باز امام رضا (ع) ما را طلبيد ٬فردا به اميد خدا با خانواده به سمت

 مشهد مقدس می رم اميدوارم نصيب همه شما عاشقان

 امام رضا (ع) بشه . البته از طرف همه شما زيارت می کنم .

يه بار هم توفيق نصيب شد به حج عمره رفته بودم ٬ روحانی کاروان

 برای زائران صحبت که می کرد يک جمله جالبی گفته بود که هميشه

 آويزه گوشم هست .

اون می گفت خدا حسود و بخيل نيست حالا که فرصت شد دعا کنيد

اون هم در شرايطی که احتمال قبولی زياده ٬ همه را دعا کنيد .

انشا الله که خدا قبول کنه همه را دعا می کنم البته بعد از اون حج

ديگه يادم نمی آد که دعای شخصی و انفرادی کرده باشم.

شما هم دعام کنيد .

 

/ 0 نظر / 9 بازدید