رنگ درختان در پاییز ۸۶- منطقه تنکدار لنگر

پاییز 86  لنگر - تنک دار

/ 2 نظر / 12 بازدید
سيد عليرضا و حميدرضا ميرشفيعی لنگری

از مناظر ديدنی لنگر تصاوير بيشتری ارائه دهيد. بخصوص: قلقلي و ولمت

سید مصطفی

عکس زیبایی است، همیشه سربلد و سلامت باشید.