پراید کیلویی چند ؟!!!!

یکی از دوستان همیشه عجله داره  ، به همین دلیل همیشه در حال دویدنه ، خطش را جز خودش کسی نمیتونه بخونه ،  صحبت کردنش هم همینه ، راه رفتن با اون بخصوص در پیاده رو های شلوغ یک مهارت میخواهد ، کار کردن با اون هم فکر کنم ده تا مهارت فنی و حرفه ای لازم باشه ،

خلاصه این سرعت کار دستش میده .

امروز که در محل کار نشسته بودم داشت با تلفن صحبت می کرد ولی طبق معمول مثل بولدزر فقط جلو میرفت  تلفنش تمام شد و با سرعت رفت ، ولی من  رد پایش را روی یک کاغذ A4 که جلویش بود دیدم .

حواسش نبود که این شماره را روی یک کاغذ باطله یا کوچکتر یا گوشه همین کاغذ هم می توان نوشت .

پراید کیلویی چند ؟

 

 

 

 

 

 

 

با این حال حتم دارم که این مطلب را بخونه یک بسته کاغذ برای مدرسه میخره . (خوش به حال مدیر میشه)

البته نمی دانم برای جبران خسارت یا به همان دلایل بالا که گفتم .

/ 0 نظر / 10 بازدید