مهر دیروز یا مهر امروز

با سلام 

سال 85 با یکی از اساتید روانشناسی هم مسیر بودم طی مسیر در ماشین با هم صحبت میکردیم  که ناخوداگاه دیدم سرش را با تاسف تکان می دهد . گفتم چی شد دکتر ؟

با اشاره به من بیلبرد تبلیغاتی را نشان داد ولی باز من متوجه نشدم . که ادامه داد نگران آن هستم برخی از کلمات ارزششان را به خاطر عملکرد غلطمان از دست میدهند.

روی بیلبرد دولت مهر نوشته بود . دکتر گفته بود دلم برای کلمه مهر میسوزه !!!!

در آن روز من این حرف را جدی نگرفتم ولی امروز در یک جلسه بعد 7 سال متوجه شدم .

در جلسه امروز یکی از کارگزاران همان دولت گذشته در بحث مهر گفت مهر گذشته یا مهر ....

/ 2 نظر / 11 بازدید

مهر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! درد بزرگیه که دیگه مهر وماه مهر ومهرورزی ومهر ورزان و بوی مهر همه کمرنگ تر از دیروز شده متاسفیم که دنیایی که داریم با عجله برای آیندگان می سازیم در آن خبری از مهر نیست!!!! به نظرتون مهر به توسعه پایدار ربطی داره اگر داره پس وای به حال ما!!!!!!!! راستی کمی واضح تر منظورتان را در وبلاک بنویسید.تشکر.