كلكنار

سلام

برای صعود به قله نيزوا (nezva) سفری به استان سمنان منطقه

چاشم داشتم كه توضيحات بيشتر را در اينجا با يك كليك می توانيد

 بخوانيد .

يك عكس از چاشم و يك عكس هم از يكی از روستا های چهاردانگه

ساری به نام كلكنار كه هميشه توسط يكی از همكاران اهل كلكنار

 توصيف آن را شنيده بوديم  و در مسير راهمان بود تهيه نمودم كه  بعد

نيست شما هم آشنا شويد .

 البته عكس های زيادی از مسير راه و قله نيزوا و روستا های منطقه

تهيه نمودم كه به دليل مشكل حجم وبلاگ نميتوانم تقديم كنم .

همين دو تای هم كه تقديم می كنم كلی حجم آن را كم كردم .  

 سمنان - چاشم - مرداد 83

مازندران - چهاردانگه - روستاي كلكنار

/ 0 نظر / 6 بازدید