پيوند

سلام

ميلاد منجی عالم بشريت حضرت مهدی (عج) مبارک باد.

شب گذشته در مراسم جشنی مهمان يکی از دوستان بوديم و اين

 جشن به مناسبت پيوند دو نفر برای زندگی مشترک بر گزار بود. 

بايد عرض کنم که انتخاب عنوان اين ياداشت (پيوند) به دليل پيوند اين

دو جوان نيست بلکه آنچه که برايم جالبه و به همين دليل اين عنوان

انتخاب شده اينه که به دليل اعتقادات دينی مان تلاش می کنيم تمام

 شادی هايمان را نيز با ائمه پيوند بزنيم تا ارتباط مان هر روز محکم تر

شود .

اميدوارم پيوند زندگی مشترکشان و پيوندشان با ائمه مستدام باد.

 

/ 1 نظر / 41 بازدید
آموزگار شيرين بيان

نوح می آيد زطوفانی شگرف خضر می آيد زاقيانوس زرف از فراز باد الیاست رسد هم شميم پاک ريواست رسد عشق اينجا ترک خواهش می کند آبها در گل فروکش می کند يااباصالح سلام اله عليک پرتو ......... اگر فرصت داشتی به ثاقب سر بزن