عشق

سلام

 عشق يعنی گفتن ؛بله؛ به زندگی

اين اسلايد را ببينيد .

مطالب آن بر گرفته از کتاب زنده شده ايم که عشق بورزيم

نوشته لوبوسکاليا است

 

/ 0 نظر / 11 بازدید