پرسشگری

سلام

روز قبل به دليل کسالتی که داشتم  تقريبا خيلی اذيت شدم چون معمولا کم

دکتر ميرم و کم دارو مصرف می کنم ولی اين دفعه ديگه حسابی تسليم شدم و

 ظرف چند روز چندين نوع دارو مصرف کردم .

خلاصه اينکه برای درمان به مطب دکتری رفتم و تا نوبتم بشه حدود دو ساعتی منتظر

ماندم و در مدت اين انتظار که چند نفری هم بودند روی ميز داخل سالن انتظار سی

 چهل ورق کاغذ بود که نشان ميداد همه آنها مربوط به يک مجله (يک شماره) است

و هر يک از افراد يک برگ را بر می داشت و مطالعه می کرد و به آخر خط که

می رسيد تازه متوجه می شد که ادامه در بر گ ديگری است که پيدا کردن آن

مقدور نيست و به سمت مطلب ديگری می رفت .

خلاصه اينکه جالب بود که پزشک با اين همه مشتری هزينه خريد دو جلد مجله

را نداره و يا اگر داره سليقه نداره و يا اينکه به اون چه مربوطه که مردم علاقه به

خوندن دارند.

من هم که يک برگه از آن مجله گيرم اومده بود مصاحبه ای بود که ابتدا و انتهای آن

را پيدا نکردم ولی مصاحبه شونده در پاسخ به سوال (از کدام علامت نگارشی خوشت

می آيد؟) ٬ جواب داده بود:

علامت پرسش ٬ به خاطر  اينکه شبيه سر انسان است .

واقعا وقتی آدم فکر می کنه می بينه عجب ارتباطی ٬ انسان و پرسشگری ٬

سر انسان و پرسش !

نميشه اين دو را از هم جدا کرد .

انسان بی پرسش آيا باز هم انسانه؟

اگر کسی تلاش کنه پرسشگری را از انسان بگيره  می تونيم بگيم انسان را درک

کرده؟

و اينکه اگه يکی سر داشته باشه و سوال نداشته باشه ....

/ 1 نظر / 9 بازدید
فرزاد

وبلاگ قشنگت رو ديدم. خيلی لذت بردم. هيچ ميدونی يه عکس به اندازه ده صفحه متن ميتونه به مخاطبش مطلب برسونه و چقدر گذاشتن عکس توی پرشين بلاگ سخته و ما اين مشکل رو برای شما حلش کرديم اگه ميخوای توی وبلاگت عکس بذاری کافيه رو آدرس URLکليک کنی.