انسان کامل

سلام

پیامبر اکرم می فرمایند چهار صفت زیر اگر در یک فرد باشد نشانه کامل بودن دین اون فرد است.

۱- راستگویی و صداقت   ۲- سپاسگزاری   ۳- حیا   ۴- خوش خلقی

 

/ 0 نظر / 12 بازدید