بايد

سلام

شنيديد بعضی ها ميگن

فردا بايد به سر کار بروم !

بايد بچه را به مدرسه ببرم!

بايد ...

بايد....

هميشه کلمات و جملات ٬ تصويری از توقعات شما را نشان می دهند

و راه را به سوی برداشت شما هموار می کنند .

وقتی گفته ميشه بايد بروم و يا بايد ببرم و ... به اين معناست که حق

انتخاب نداريم و يا اينکه خودم نيستم و ...

اين موجب خواهد شد تا آن کار را با دل و جان انجام نديد  و در انجام

امور شکوفايی استعداد بالقوه شما به دشواری صورت پذيرد .

و وقتی اين کلمات با بار اجبار و تحميل و بدون آزادی را بکار می بريد

 به شکل ظريفی خود را برای انجام يک امر بد و سخت و ناخواسته

 آماده می کنيد.

لذا ما که ماشين نيستيم ٬ بلکه انسان هستيم و اختيار داريم و چون

 درک ٬ فهم و انديشه داريم بهتر است از آنها بهره گيرم و به جای بايد

بگوييم می خواهم .

و در اين صورت است که کار لذت بخش خواهد شد . و هويت ما هم

 آشکار ٬ و شاداب و شادمان برای روز جديد .

/ 1 نظر / 9 بازدید
behnaz & shahla

سلام وبلاگ خوبی داری يه سرم به ما بزن