کارآفرين

سلام

تصوير زير مربوط به يک کارخانه توليدی صنايع روشنايی است که روز جمعه وجود اين تنديس در محوطه کارخانه توجه مرا به خود جلب کرد بعد از صحبت های که با يکی از مديران کارخانه داشته ام چند چيز برايم جالب بود که مرا وا داشت تا آنها را با شما در ميان بگذارم.

اول: صاحب تنديس کار آفرينی است که در منطقه بين بابل و بابلسر کارخانه صنايع روشنايی را بنا نهاد که موجب اشتغال حدود ۵۰۰ نفر شده و حدود ۴۰٪ توليدات آن به کشور های حوزه خليج ٬ هلند ٬ آلمان ٬ استراليا و آمريکا جنوبی صادر می شود .

دوم: صاحب اين تنديس فقط کار آفرين در صنعت نبوده بلکه فرزندان قدر شناسی نيز تربيت نموده که به پاس احترام به پدر و در حيات او تنديس او را با اصرار فراوان تهيه و در محوطه کارخانه نصب نمودند. 

سوم: سه برادر در سه بخش مديريت کارخانه را به عهده دارند و با مشارکت در امور برای موفقيت تلاش می کنند.

چهارم: صاحب تنديس در بخش های ديگر مثل کشاورزی نيز فعال می باشد. ضمن اينکه با گذشت ساليان زياد از عمرش ولی بازنشسته نشده و حتی در اموری مثل اصناف و ... نيز همکاری می کند.

صاحب اين تنديس جناب آقای زين العابدين آباديان صاحب کارخانه مازی نور است و اينجانب هم مثل شما تا به حال توفيق ديدنش را نداشتم.

تنديس جناب آقاي آباديان يكي از كار آفرينان كشور

/ 1 نظر / 7 بازدید
a

خوبه