خبر

سلام

اين خبر را از روزنامه شرق (شنبه ۲۲ فروردين ۱۳۸۳) بخوانيد.

آغاز حفاظت ويژه از گوزن هاي مرال
قلم سبز ايران: با تصويب دو منطقه جنگلي كياسر و پابند در استان مازندران به عنوان پارك ملي در شوراي عالي محيط زيست، حفاظت ويژه از گونه نادر گوزن مرال آغاز مي شود.مديركل دفتر زيستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محيط زيست با اعلام اين مطلب گفت: «در آخرين نشست شوراي عالي محيط زيست كه به رياست رئيس جمهور در روزهاي پاياني سال گذشته برگزار شد، منطقه جنگلي كياسر و پابند به ترتيب به مساحت هفت هزار و ۳۶۶ هكتار و ۲۶ هزار و ۵۹۷ هكتار به عنوان پارك ملي تعيين شدند.»فرهنگ قصرياني افزود: «اين مناطق به دليل گونه هاي گياهي راش و ليلكي و گونه در خطر انقراض گوزن مرال مي بايست تحت حفاظت قرار مي گرفت و با توجه به پيوستگي اين دو پارك ملي با گلستانك در منطقه حفاظت شده البرز مركزي، شمالي، حفاظت از گوزن مرال به صورت يكپارچه در اين مناطق امكان پذير خواهد بود.»
/ 0 نظر / 10 بازدید