گلهای گلدان تا گلهای پدر و مادر

سلام

این عکس را در راهرو یکی از ادرات آموزش و پرورش گرفتم .

و با خود فکر کردم که این گل داخل گلدان که اینطور پژمرده شد دو چیز را از ما می خواست ، آب و نور در زمانهای مشخص ،

همین و بس .

چه جوری به خودمان جرات می دهیم و به مردم میگوییم دسته گلهایتان را بسپارید به ما تا تربیت کنیم .

گل تو گلدان را نمی تونیم نگهداری کنیم ، تربیت را نمی دانم .!!!!

گل در ساختمان یکی از ادارات آموزش و پرورش

/ 1 نظر / 11 بازدید

سلام از نگاه ریزبین وتوجه شما بسیار خرسندم. امیدوارم همه مادانایی ودرایت ومدیریت در کار تربیتی را پیداکنیم و در کار تربیتی دلی عاشق وتلاشی پایدار ونگاهی نکته بین وریز بین داشته باشیم. التماس دعا