سليقه

 

سلام

بعضی ها خيلی حوصله

                           يا سليقه

                                   يا علاقه

                                           يا ....

  فکرش را کنين که بشه از اين راه سبزی خوردن خونه را تامين کرد .

كشت سبزي در گلدان 

/ 0 نظر / 9 بازدید