معرفی روستای وری

سلام

روستای وری در ۷۰ کيلومتری جنوب شهر ساری در دامنه کوه تاجدارم قرار گرفته و با در آغوش گرفتن تربت پاک دو سيد جليل القدر سيد عزالدين و پسرش مير عمادالدين به خود می بالد. پيشينيان اين روستا به علت نامعلومی از (ورا) يا (وريون) در قلب جنگلهای مجاور شهر کياسر در غرب کوه تاجدارم (هنوز مکانها و تپه های تاريخی به اين نام وجود دارد) کوچ کرده اند و در اين مکان ساکن شده ند لذا اين منطقه به وری معروف شدده است.

سادات روستای لنگر هم از نواده گان سيد مير عماد الدين هستند و اغلب شجاعی های منطقه چهار دانگه نيز از نوادگان اين سيد جليل القدر می باشند

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
کاظم

از بشاگرد چيزی ميدونی ؟ يه منطقس تو ۲۰۰ کيلومتريه بندرعباس. تهرونی هستيم ولی امسال عید پنجمين ساله داريم با بچه ها ميريم اونجا. اگه گفتی چرا ؟

کاظم

راستی در مورد پست قبليت: از کجا ميدونی عالم اون آدمو به زمان ما نبخشيده ؟