مجلس هفتم

سلام

تا چند روز ديگر مجلس هفتم هم شروع به کار خواهد کرد.

انشاالله که بيشتر تلاش برای رفع مشکلات و موانع راه توسعه کشور باشه .

تا بتونيم پاسخ مردم شريف را داده باشيم  البته همه می دونيم که مردم خيلی

حق دارند چون هم صاحب اصلی انقلاب هستند و هم بيست و اندی ساله که

بازی سياسی جناح ها را تحمل کردند ولی انتظار زيادی هم ندارند .

 فکر می کنيد خواستن آزادی و يا توجه به نظرات و يا .... انتظار زياديه  

چه خوبه که در اين بازی های سياسی وقتی هم ديگر را نشانه می گيريم

بدانيم که ما هم بله!

 وکم تقصير نداريم

لوييس نی زر  می گويد

وقتی کسی انگشتی بر روی ديگری نشانه می گيرد بايد به خاطر داشته باشد

که سه تا از انگشت هايش به سوی خودش نشانه رفته اند .

يعنی اگر به کسی دستور می دی يا عتاب می کنی يا انتقاد می کنی

مواظب خودت باش چون يک انگشت به به طرف اونه ولی سه تا آن ...

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
معلم ادبيات

سلام...يادداشت با عنوان( زندگی کنيد )شما عالی بود...ممنونم سر زديد