صعود زمستانه

سلام

 تصويری از صعود زمستانه قله شاهدژ توسط جمعی از کارکنان مرکز آموزش

عالی فنی امام محمد باقر (ع)ساری

صعود زمستانه قله شاهدژ- زمستان82-كاركنان آموزشكده امام محمد باقر (ع) ساري

/ 1 نظر / 13 بازدید
سرسبز

بسیار عالی