لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

زمستان

سلام

عکس های زمستانی لنگر را از وبلاگ شاهدژ ببينيد.

 عکس شماره ۱         عکس شماره ۲          عکس شماره ۳ 

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٤ - سیدعیسی میرشفیعی