لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

گل آقا

سلام

من که وقت نمی کنم بنويسم ولی شما که وقت داريد بخوانيد.

 گل آقا را سری بزنيد حتما خوشحال ميشه چون خيلی زحمت ميکشه.

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٤ - سیدعیسی میرشفیعی