لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

تغيير

سلام

مدت زيادی بود وقت نکردم بنويسم هر چند حرف بسيار بود ولی حال نوشتن نبود .

اين بار هم حال نوشتنم نبود ولی يک جمله از تولستوی را خدمتتان تقديم می کنم .

همه می خواهند بشريت را عوض کنند ٬

دريغا که هيچکس در اين انديشه نيست که خود را عوض کند .

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٤ - سیدعیسی میرشفیعی