لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

سفارش بابا

سلام

سفارش های پدری بر روی پاکت عکس راديولوژی دخترش که در اثر حادثه صدمه ديد توجه ام را به خود جلب کرد. شما هم بخوانيد .

بسمه تعالی

اگر چه انگشت شصت دست راستم شكسته است نمي‌توانم خوب بنويسم ببخشيد .


۱- دختر گلم براي زنده ماندن و سالم ماندن شرط اصلي احتياط است .
احتياط در نگاه ـ احتياط در حرف زدن ـ احتياط در راه رفتن ـ احتياط در نشستن ـ احتياط در مسافرت ـ احتياط در غذا خوردن بالاخره بايد در تمام مراحل زندگي احتياط را نبايد از دست داد .


۲- افراط مايه بدبختي و سرافكندگي است . افراط در محبت ـ افراط در حرف زدن ـ افراط در مبالغه ـ افراط در خوردن ـ‌افراط در همنشيني ـ افراط در خنديدن ـ‌افراط در لج كردن ـ افراط در ترشرويي .


دختر خوبم سفارش مي‌كنم شما را به كارهايي كه شما را به خير مي‌رساند و منع مي‌كنم شما را كه چيزهايي نگفتم كه موجب است .


۳- قران كتاب آسماني شريعت ما مسلمين جهان را بخوان و خود را به خدا نزديك ساز و از شر شيطان و شياطين برحذر كن .


۴- مستبد و مغرور اما در عين حال با صلابت و محجوب باش كسي را از خودت بالاتر مبين كه به شكستت مپيیوندد .


۵- هميشه حرف كمتر بزن و زياد گوش كن و با صداي كوتاه سخن گو تا سكوت مطلق حكم فرما شود .


شما دختر زرنگ و باهوش باوقاري هستي .

بابا  ۲۹/۳/۸۴


سفارش پدر به دخترزرنگ و باهوش و باوقارش

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٤ - سیدعیسی میرشفیعی