لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

تلاش بی ادعا

سلام

جمعه گذشته با خانواده به سمت لنگر می رفتم که در مسير راه تصميم گرفتيم به ديدن يکی از اقوام خانم (جناب آقای جعفری) که چندی قبل از سفر حج عمره برگشته بود برويم لذا راهمان را کمی تغيير داديم وبه جای استفاده از جاده کمريندی به داخل شهر کياسر رفتيم و تا رسيديم به منزل اين پير مرد زنده دل مشاهده کرديم که بسيار حال او نابسامان است و در بستر بيماری بسر می برد و به دليل اينکه به تنهايی زندگی می کند با پسرش تماس گرفته بود تا به کمکش بيايد که همزمان ما رسيديم  و به همراه پسرش او را به درمانگاه رسانديم و دکتر پس از معاينه و کلی گفتگوی با حوصله به او اطمينان داد که نگران نباشد البته اون هم با محبت به  ما دليل سر حال شدنش را ديدن ما (سيد) ذکر کرد .

خلاصه پس از تشکر و قدر دانی از خانم دکتر  صحبت از حق ويزيت شد که خانم دکتر فرمودند من که کاری نکردم و نسخه ای ننوشتم و ...

بيش از نيم ساعت با آقای جعفری در مورد بيماری و علائم بيماری او صحبت کرد و دو بار فشار او را کنترل نمود . با شنيدن استدلال خانم دکتر برای نگرفتن حق ويزيت برای تشکر کردن مانده بودم که در اين منطقه محروم با اين مشکلات و درمانگاه خارج از شهر٬ و اين همه صداقت ...

ناخودآگاه به ذهنم خطور کرد که نام اين خانم دکتر را بپرسم تا در وبلاگ از او تشکر کنم . بله نامش سر کار خانم دکتر دانشپور بود . 

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٥ خرداد ،۱۳۸٤ - سیدعیسی میرشفیعی