لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

بهار

 

و اين هم نمای ديگر ازمنطقه لنگر

(منطقه امامزاده گردن)

روستاي لنگر (دامنه قله شاه

روستاي لنگر (دامنه قله شاه دژ)

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٧ تیر ،۱۳۸٢ - سیدعیسی میرشفیعی