لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

مکافات الهی

سلام

در نشريه هفتگی صدرا (استانی) شماره ۳۸ سوم اردبيهشت ۸۴ مطلبی خواندم که خيلی جالبه.

عنوان مطلب: خليفه کشی را ياران خاتمی باب کردند.

قسمتی از مطلب اينه: به هر تقدير تند روان چپ از سر غفلت هاشمی را تخريب کردند تا در خلاء او مشروعيت يابند و به نظر می رسد افراطيون امروز به تخريب او قانع نباشند تا ايران را از توانايی و اقتدار او محروم کنند .

اگر او نيايد و يا از او در برابر سيل هجوم افراطيون راست و چپ دفاع نکنيم ٬ نتيجه طبيعی آن بروز بحرانهای گوناگون و عقب ماندگی و نتيجه وضعی آن مکافات الهی است. البته با توجه به نکات مهم اخلاقی و مديريتی هاشمی می توان پيش بينی نمود .....

وقتی مطلب فوق را می خواندم به کلمات خليفه کشی و مکافات الهی برخورد می کردم به ذهنم شعار های نماز جمعه دوران رياست جمهوری آقای هاشمی می آمد که : 

مخالف هاشمی           مخالف ...... است

لذا با آن سابقه تاريخی مقدس ! که مخالفتش مرتد بودن را تداعی می کرد و سخنان سردبير در اين نشريه پيشتاز ! در عرصه تبليغات انتخاباتی !

پيشنهاد می کنم افرادی که قصد کانديدا شدن را دارند بهتر است بخاطر موارد ذيل انصراف خود  

 را اعلام کنند.

--با توجه به اينکه عدم حضور آقای ... بحرانهای گوناگون و عقب ماندگی را برای ملت به ارمغان می آورد بهتر است دست برداريد.

--به خاطر اينکه نتيجه وضعی نيامدنش مکافات الهی را به دنبال  دارد فقط به خاطر ملت پشيمان شويد.

--برای اينکه انتخابات پرشورتر ٬ سالمتر و بدون رقيب داشته باشيم اين بار را کنار ه بگيريد.

با همه موارد فوق کار مردم را  راحت تر خواهيد کرد لذا شما را دعا خواهند کرد و آقای ... هم به اين نتيجه خواهد رسيد که کسی ديگری برای اداره مملکت پيدا نخواهد شد.

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤ - سیدعیسی میرشفیعی