لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

وحدت

سلام

 در منطقه ما ضرب المثل معروفی هست « برادران جنگ کنن  ابلهان باور »

برنامه های هفته وحدت را که می ديدم اين ضرب المثل به ذهنم خطور کرده و با خود فکر می کردم که اين برادران با هم مشکلی ندارند و در بسياری از مناطق کشور در کنار همديگر زندگی می کنند با هم در يک مدرسه درس می خوانند با هم کار می کنند ٬ با هم معامله می کنند و ...

آنچه که مهم هست اينه که اين برادران با هم جنگ نمی کنند ولی ابلهان می خواهند به زور القاء کنند که اين برادران جنگ دارند . ايراد ما اينه که  نوع عکس العملمان ضرب المثل بالا را به ذهن ها يادآوری می کند .

ميلاد رسول اکرم را به همه مسلمين جهان تبريک عرض می کنم. 

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٤ - سیدعیسی میرشفیعی