لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

ارفع

سلام

تصاويرصعود قله ارفع (۲۷۵۰متر)در منطقه مازندران

در تاريخ ۲۶/۱/۸۴ با تعدادی از دوستان را در

 اين آلبوم ببينيد. 

صعود قله ارفع - 2750متر - مازندران - سوادكوه - 26/1/84.

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٤ - سیدعیسی میرشفیعی