لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

ممتاز

سلام

يکی از دوستان ديرينه (آقای جمال علينژاد) در جشنواره الگو های برتر تدريس

 (درس زبان انگليسی) رتبه برتر استان مازندران را کسب نموده که لازم دانستم

از اين طريق هم اين موفقيت را به ايشان تبريک عرض نمايم و آرزوی موفقيت ايشان

رادر همه امور از خداوند منان درخواست می کنم .

 به اميد موفقيتشان در مرحله کشوری.

موفقيت نتيجه تلاش است.

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸۳ - سیدعیسی میرشفیعی