لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

مشخصات دکل تلويزيونی

مشخصات فني فرستنده ها و رله هاي سيما در لنگر

                                                   http://www.mpom.org
 

فرستنده / رله تلويزيوني

ايستگاه ماهواره اي

سال

افتتاح

مشخصات فني

كانال

ارتفاع دكل

قدرت فرستنده

(كيلووات-وات)

فركانس حامل(مگاهرتز)

اصلي

صدا

تصوير

فرستند لنگر (اول)

1378

41

18

W 10

75/636

25/631

فرستنده لنگر (دوم)

1378

47

18

W 10

75/684

25/679

فرستند لنگر (سوم)

1378

53

18

W 10

75/732

25/727

فرستند لنگر (چهارم)

1378

59

18

W 10

75/780

25/775

دكل تلويزيوني لنگر

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢ - سیدعیسی میرشفیعی