لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

همه می روند

 

سلام

مهندسين هم به کوه ميروند باور نداريد ببينيد

عکس های بيشتر می خواهيد  در آلبوم عمران شمال ببينيد.

پس شما هم ...

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸۳ - سیدعیسی میرشفیعی