لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

علی (ع)

سلام

ای روزگار چه می شد که اگر هر چه قدرت و قوه داری به کار

می بردی و در هر زمان يک علی با آن عقلش ٬ با آن قلبش ٬ با آن

 زبانش ٬ با آن ذوالفقارش به عالم می بخشيدی .

جرج جرداق (نويسنده مشهور مسيحی)

پيشاپيش عيد غدير را به شما تبريک عرض می کنم .

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸۳ - سیدعیسی میرشفیعی