لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

انتظار قضاوت زمان

سلام

خدا به ما عقل داده تا بتوانيم تحليل کنيم و قضاوت داشته باشيم اما چون از عقل خوب استفاده نميشه يا شهامت قضاوت را نداريم آن را مجبوريم به زمان بسپاريم .

 ياداشت ۱۷ آذر ۸۳ از وبلاگ آبادان روزی روزگاری را بخوانيد.

 

 

 

خاتمی هم از اون ابرمردهایی است

که الان قدرش رو نمیدونید و دهها

 سال باید بگذره تا همه درسالگرد

 فوتش بر مزارش جمع بشین و

 بگین ای وای و واویلا.

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۳ بهمن ،۱۳۸۳ - سیدعیسی میرشفیعی