لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

ديگران کاشتن ...

سلام

چند سال قبل خبری شنيده بودم که يک نفر دوستدار طبيعت حاشيه

جاده ای در شهر گلوگاه را که به سمت قله بالای شهر می رفت را

نهال کاری کرده بود و هر روز با موتور سيکلت و دو ظرف بيست ليتری

 در ايام تابستان آبياری می کرد البته من در يک سفری که چهار سال

قبل به آن منطقه رفته بودم نهال ها (انجير) بزرگ شده بودند و

بعضی ها ميوه داده بودند از اون روز هميشه در اين فکر بودم که اين

مرد با احساس را ببينم ولی با گذشت زمان به فراموشی سپردم تا

 اينکه امروز خبری شنيدم که ناخودآگاه به ياد اون افتادم ٬ خبر غم انگيز

 بود و آن اينکه در حياط  يکی از مدارس درخت بيش از بيست ساله

 گردويی قطع می شود چيزی که به ذهنم خطور کرد اينست که احتمالا

 آن مرد دوستدار طبيعت گلوگاهی يا در مدرسه درس نخوانده و يا در زمان

 آنها در مدرسه ها بجای قطع درخت ٬ پرورش را می آموزاندن.

خدا کند کودکان ما خود بياموزند.

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٩ دی ،۱۳۸۳ - سیدعیسی میرشفیعی