لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

برف

 


سلام


روز جمعه با  چند نفر از کارکنان جهاد کشاورزی استان سمنان برای


استفاده از هوای آزاد و يک راهپيمايی در برف  با توجه به اينکه برف


خوبی  روز قبل در منطقه شهميرزاد (روستای ده سوفيان) باريده بود


 رفته بودم جای همه علاقه مندان به طبيعت خالی بود .

/

سمنان - ده سوفيان - 20/9/83

/

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳ - سیدعیسی میرشفیعی