لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

عشق

سلام

 عشق يعنی گفتن ؛بله؛ به زندگی

اين اسلايد را ببينيد .

مطالب آن بر گرفته از کتاب زنده شده ايم که عشق بورزيم

نوشته لوبوسکاليا است

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٠ شهریور ،۱۳۸۳ - سیدعیسی میرشفیعی